Sectorraad

Sectorraad

De Sectorraad adviseert het Topteam Chemie. Zij inspireren, duiden en behartigen de belangen van de sector. De leden van de Sectorraad werken in het bedrijfsleven, bij kennisinstellingen, de branchevereniging, de overheid of in het onderwijs. Gezamenlijk vormen ze de belangrijkste ambassadeurs van de chemie.
 
Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Sectorraad.
Naam
Functie
Organisatie
Vertegenwoordigers bedrijfsleven
Loon. J.D. van
Lid
Lyondell Basell
Fisch, Dr. H.M.
Lid
BASF
Geus, G.J. de
Lid
VKP
Gofers, J.W.C.A.
Lid
NRK
Groenen, F.
Lid
Sachem
Kiewiet, ir. R.J.
Lid
ChemCom
Lemmens, J.
Lid
Synthon
Loon, ir. J.M.W.E.
Lid
Shell
Meulenbeld, G.
Lid
Corbion
Nicolaï, mr. drs. A.
Lid
DSM
Oostenrijk, drs. C. van
Lid
Custom Management
Schwalenberg, K.G.K.
Lid
Akzo Nobel
 
 
 
Vertegenwoordiging wetenschap
Blank, prof. dr. ing. H.A.
Lid
UT
Feringa, prof. dr. B.L.
Lid
RUG
Irth, prof.dr. H.
Lid
UL
Meer, Prof. dr. G. F. B. P. van
Lid
UU
Rutjes, prof. dr. F.P.J.T.
Lid
RUN
Reek, prof. dr. J.N.H.
Lid UvA

Hensen, E.J.M.
 Lid
 TU/e
 
 
 
Vertegenwoordiging TO2
Bino, prof.dr. R.J.
Lid
Food & Biobased Research (FBR)
Keurentjes, prof. dr. ir. J.T.F.
Lid
TNO
Kleiburg, R.
Lid
ECN
 
 
 
Vertegenwoordiging  KNCV
Esch, J. van
Lid
TU Delft
 
 
 
Vertegenwoordiging onderwijs
 
 
Luyben, prof. ir. K.C.A.M.
Lid
TU Delft
Hilhorst, dr. E.
Lid
Hogeschool Utrecht
Kooren, R.
Lid
STC-Group
 
 
 
Directeuren NWO-CW en VNCI
Alma-Zeestraten MBA, dr. ir. N.C.M.
Lid
VNCI
Kulkens, T.
Lid
NWO
 
 
 
Leden van het Topteam
Meijer, Prof. dr. E.M.
Voorzitter
Boegbeeld Topsector Chemie
Lommerts, dr. ir. B.J.
Lid
Latexfalt
Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M.
Lid
UU
Pappie, D.
Lid
Ministerie van Economische Zaken
 
 
 
Secretarissen Topsector Chemie
Vreede MSc., Drs. O. de
Secretaris
VNCI
Schmets, M.
Secretaris
NWO
Graaff, M. de
Secretaris
TNO
Visser, S.
Secretaris
Ministerie van Economische Zaken
 
 
 
Directeur TKI bureau
Brink, O. van den
Lid
 
 
 
 
 
 
Terug naar overzicht