Organisatie

Organisatie

Uitgangspunten van het besturingsmodel van de Topsector Chemie is: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Het model biedt ruimte voor fundamenteel onderzoek en onderzoek- en innovatie-voorstellen uit het brede veld, inclusief de chemische regio’s. Daarbij wordt ook gezorgd voor betere aansluiting bij en in het innovatietraject van fundamenteel onderzoek tot innovatie, vooral voor het MKB.

De Topsector Chemie stuurt aan op nauwere samenwerking met andere topsectoren en dan met name: Energie, Agri&Food, High Tech Systems and Materials (HTSM) en Life Sciences and Health (LSH). Ook zoekt de Topsector Chemie aansluiting met Europa - waaronder Horizon 2020. Tenslotte richt de Topsector Chemie zich op de vergroting van de beschikbaarheid van talent met de benodigde vaardigheden.

Hieronder ziet u het organogram van de Topsector Chemie:

 Organogram Topsector Chemie

 

Terug naar overzicht