Topsectoren overig

Topsectoren overig

De Nederlandse overheid heeft negen 'topsectoren' aangewezen, waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ze steunt ondernemers en onderzoekers uit deze topsectoren bij hun plannen om de concurrentiekracht versterken. De chemiesector zelf is één van de negen topsectoren. Daarnaast speelt chemie een belangrijke rol in de plannen van maar liefst vijf andere topsectoren.

Energie

Energie

Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving.

 

High Tech Systemen & Materialen

High Tech Systemen & Materialen

Innovatie is noodzakelijk voor bedrijven die willen doorgroeien. HTSM biedt pragmatische geheeloplossingen voor technologische uitdagingen.

 

Agri & Food

Agri & Food

Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan.

 

Life sciences & health

Life sciences & health

De markt voor Life sciences & health groeit door de vergrijzing, de toename van sommige ziekten en medische innovaties.

 

Water

Water

De Topsector Water richt zich onder meer op de bescherming van land, energie uit water en technologieën voor waterhergebruik maar ook op slimme en veilige schepen.

 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De belangrijkste maatschappelijke taak voor de komende decennia is en blijft het voorzien in de wereldwijde en toenemende vraag naar gezond, veilig en voldoende voedsel.