KIA

KIA

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019
Begin juni 2015 is de Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 (KIA) van de Topsector Chemie ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Hierin staan de roadmaps van de vier hoofdlijnen van de Topsector Chemie beschreven. De roadmaps beschrijven de ambities en belangrijke aandachtsgebieden waar de Topsector Chemie samen met kennisinstellingen en de overheid aan wil werken.

De executive summary van de Kennis- en Innovatieagenda vindt u hier.

Innovatiecontract
Op 5 oktober 2015 is het Innovatiecontract voor de Topsector Chemie ondertekend door minister Kamp en Gerard van Harten, boegbeeld Topsector Chemie. 

Wat is een innovatiecontract? 
Met het innovatiecontract 2016-2017 geeft de Topsector Chemie uitvoering aan de Kennis- en Innovatieagenda van de Topsector Chemie. Ondernemers en onderzoekers bundelen hun krachten om met excellente wetenschappers innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. In het innovatiecontract leggen bedrijven, onderzoeksinstellingen en bedrijven hun inzet vast. In het overzicht hieronder staan de bijdragen voor 2016 en 2017 per topsector.

 

 

Terug naar overzicht