Chemical Nanotechnology & Devices

Chemical Nanotechnology & Devices

Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om op atomair niveau slimme systemen te fabriceren. Deze steeds verdergaande miniaturisatie en integratie van elektronische systemen biedt nieuwe mogelijkheden voor sensoren en informatieverwerking en -opslag. Slimme devices die op basis van advanced molecules kansen bieden voor chemische toepassingen met maximale toevoegede waarde.

Schematische samenvatting van de roadmaps van de Topsector Chemie

Programmaraad Chemical nanotechnology and devices
Dr. Maarten Honing (DSM), voorzitter
Prof. Dr. Menno Prins (TU/e) vice-voorzitter
Prof. Dr. Arian van Asten (NFI, UvA)
Dr. Marco Blom (Micronit)
Prof. Dr. Volker Hessel (TU/e)
Prof. dr. ir. Jurriaan Huskens (UT)
Dr. Willem Hoving (Anteryon)
Prof. Dr. Michiel Kreutzer (TUD)
Ir. Henk Leeuwis (LioniX)
Dr. Arjan Mank (UU)
Dr. Michiel Oderwald (TNO)
Dr Bennie Reesink (BASF)
Prof. Dr. Karin Schroën (WUR)

Programmamanager: Dr. Ir. Jan de Vlieger 
 

Terug naar overzicht